شرایط پذیرش چکیده مقاله

 

 

 

  • چکیده مقاله ارسالی نباید در سایر  همایش ها و مجلات علمی داخلی و خارجی ارائه یا چاپ شده باشد.
  • به چکیده مقاله خارج از چهارچوب فراخوان همایش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • پیش از ارسال چکیده مقاله توسط صاحب مقاله، سایر نویسندگان مقاله باید از ارسال آن به همایش اطلاع حاصل کنند.
  • مسئولیت علمی و ویرایشی مطالب ارائه شده به عهدة نویسندگان است: هرچند پژوهشگاه حق اصلاحات ویرایشی را برای خود محفوظ می‌داند.
  • هر پژوهشگر می ­تواند دو چکیده مقاله (با اسم اول) به دبیرخانه همایش ارسال کند. در صورت پذیرفته شدن هر دو چکیده مقاله از یک نویسنده، هزینه ثبت نام برای چکیده مقاله دوم 50 درصد خواهد بود.
  • ثبت نام و ارسال چکیده مقاله فقط از طریق سامانه اینترنتی دهمین همایش بین المللی علوم ورزشی به نشانی (http://10thconf.ssrc.ac.ir) امکان­پذیر است.
  • ارسال کننده مقاله به عنوان ارائه کننده آن مقاله محسوب می شود.
  • گواهی ارایه چکیده مقاله به اسم نویسنده اول صادر و اسامی بقیه نویسندگان در انتهای گواهی آورده خواهد شد. 


مقالات باید به دو شکل چکیده فارسی و چکیده انگلیسی تهیه و ارسال شود.

چکیده فارسی:

-     حداکثر 400 کلمه شامل عنوان، اسامی و مشخصات نویسندگان، موسسه ناظر، مقدمه (مبانی نظری و پیشینه پژوهش)، روش­ شناسی، نتایج ، بحث و نتیجه­ گیری، واژه­ های کلیدی، و منابع (حداکثر 3 منبع) با نرم‌افزار word 2013 تهیه شود.

-          قطع صفحه A4، اندازه حاشیه‌ها 3 سانتی‌متر، و فاصله بین سطرها یک سانتی متر باشد.

-          از شکل یا جدول استفاده نشود.

نکته مهم: چکیده مقاله ارسالی(فارسی یا انگلیسی) دقیقا بر اساس الگوی تهیه و تنظیم چکیده مقاله تنظیم و هرگز بیشتر از یک صفحه نشود. (در صورت عدم رعایت استاندارد و الگوی تهیه و تنظیم چکیده مقاله، بخش های بیش از یک صفحه بصورت خودکار توسط سامانه همایش حذف می گردد.) 

همچنین، هنگام ارسال مقاله، متن چکیده را همراه با منابع در کادری که برای وارد کردن چکیده تعیین شده است، وارد نمایید.

چکیده انگلیسی:

با قلم Times New Roman و با رعایت موارد و اندازه­ های چکیده فارسی تهیه شود.

الگوی تهیه و تنظیم چکیده مقاله