برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 Does fat loss requires fat burning? Role of skeletal muscle (تاثیر فعالیت ورزشی بر کاهش چربی شکمی)
1396-02-06 17:50-19:20
تالار ابوریحان بیرونی 45
1,000,000 ریال 0 دلار
Prof. Chia Hua
2 Hypobaric hypoxia exposure and skeletal muscle damage recovery (تاثیر شرایط هایپوکسی و هایپوباریک بر آسیب عضله اسکلتی)
1396-02-07 08:00-09:40
تالار خوارزمی 45
1,000,000 ریال 0 دلار
Prof. Ginés Viscor
3 حمایت از ایده های نوآورانه،ثبت و تجاری سازی(سازمان فرابورس)
1396-02-07 17:00-18:40
سالن شیخ بهایی 45
700,000 ریال 0 دلار
دکتر علی خیراندیش- دکتر علی زند وکیلی
4 Theory of coaching management
1396-02-07 13:10-14:50
تالار علامه طباطبایی 45
1,000,000 ریال 0 دلار
prof. Willem Visser
5 اصول کاربردی برنامه نویسی تمرین در رشته های ورزشی وزنی
1396-02-07 17:00-18:40
تالار خوارزمی 45
700,000 ریال 0 دلار
دکتر بهمن میرزایی
6 Classification in Para-Sport
1396-02-07 10:00-11:40
تالار استاد شهریار 45
1,000,000 ریال 0 دلار
Professor Peter Van de Vliet
7 EFFECTS OF EXERCISE ON COGNITION: EFFECTS OF DIFFERENT EXERCISE MODES
1396-02-06 17:50-19:20
تالار استاد شهریار 45
1,000,000 ریال 0 دلار
Prof. Henning.Budde
8 The difficulty to implement prevention programs to elite sports
1396-02-07 15:00-16:40
تالار استاد شهریار 45
1,000,000 ریال 0 دلار
prof. Maarten Moen
9 نقشه برداری و توپوگرافی فعالیت عصبی - عضلانی و کاربرد آن در بیومکانیک
1396-02-07 15:00-16:40
تالار پروین اعتصامی 45
700,000 ریال 0 دلار
دکتر نصرت اله هدایت پور
10 For a better exercise prescription with VO2 kinetics (به سوی نسخه ورزشی بهتر با کینتیک vo2)
1396-02-06 12:00-13:40
تالار ابوریحان بیرونی 45
1,000,000 ریال 0 دلار
Prof.Gregorie Millet
11 Effective Marketing Strategies through Football
1396-02-07 13:10-14:50
تالار ابوریحان بیرونی 40
1,000,000 ریال 0 دلار
prof .Do young pyun
12 بیومکانیک ورزش؛ افقی نوین در ورزش قهرمانی
1396-02-06 16:00-17:30
تالار پروین اعتصامی 35
700,000 ریال 0 دلار
دکتر منصور اسلامی ، دانشیار دانشکده علوم ورزشی ، دانشگاه مازندران - گروه بیومکانیک ورزشی
13 کاربرد نظریه های جرم شناختی و جامعه شناختی در تبیین کجروی ورزشی
1396-02-07 15:00-16:40
تالار شیخ بهایی 35
700,000 ریال 0 دلار
دکتر سید محمدمهدی رحمتی
14 مراحل تشخیص فرصت و راه اندازی کسب و کارهای ورزشی
1396-02-06 11:00-12:40
تالار خوارزمی 40
700,000 ریال 0 دلار
دکتر رضا محمد کاظمی و دکتر جهانگیر یداللهی فارسانی
15 کاربرد نرم افزار PLS در مدل سازی پژوهش های مدیریت ورزشی
1396-02-07 15:00-18:45
تالار علامه طباطبایی 45
700,000 ریال 0 دلار
ابراهیم فربد