1. چهارمین نشست شورای عالی سیاست‌گذاری دهمین همایش بین‌المللی علوم ورزشی برگزار شد.
چهارمین نشست شورای عالی سیاست‌گذاری دهمین همایش بین‌المللی علوم ورزشی عصر روز سه شنبه 2 آبان ماه 95 در تالار اجتماعات پژوهشگاه علوم ورزشی برگزار شد.
2. سومین نشست شورای سیاست‌گذاری "دهمین همایش بین‌المللی علوم ورزشی" برگزار شد.
سومین نشست شورای سیاست‌گذاری "دهمین همایش بین‌المللی علوم ورزشی" در اتاق جلسات پژوهشگاه علوم ورزشی برگزار شد.
3. دومین نشست شورای سیاست‌گذاری "دهمین همایش بین‌المللی علوم ورزشی" برگزار شد.
دومین نشست شورای سیاست‌گذاری "دهمین همایش بین‌المللی علوم ورزشی" در اتاق جلسات پژوهشگاه علوم ورزشی برگزار شد.
4. نخستین نشست شورای سیاست گذاری "دهمین همایش بین المللی علوم ورزشی" برگزار گردید.
نخستین نشست شورای سیاست‌گذاری "دهمین همایش بین‌المللی علوم ورزشی" روز چهارشنبه 13 مرداد ماه 95 برگزار گردید.