برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
750,000 ریال
0 دلار
صدور گواهی شرکت در همایش؛ پذیرایی ناهار دو روز همایش؛ بسته اهدایی همایش.
2
0 ریال
0 دلار
ارائه دهنده مقاله می تواند با انتخاب این گزینه در همایش شرکت نماید (صدور کارت شرکت در همایش منوط به پرداخت هزینه مقاله است)
3
750,000 ریال
0 دلار
صدور نسخه اضافی ارائه مقاله؛ پذیرایی ناهار دو روز همایش؛ بسته اهدایی همایش.
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.