هزینه فرصت از دست رفته در اقتصاد فوتبال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.145
کد مقاله : 3714-10THCONF
نویسندگان
1پژوهشگاه تربیت بدنی
2دانشگاه خوارزمی
چکیده
مقدمه: باشگاه های فوتبال در سراسر جهان به غیر از حق پخش تلویزیونی، بلیط فروشی و تبلیغات دور زمین، راه های دیگری نیز برای درآمدزایی دارند. حامیان مالی لوازم ورزشی، تبلیغ حامیان مالی روی لباس، شرکای تجاری، فروش پیراهن و لوازم هواداری، برگزاری رویدادهای مقطعی، راه هایی هستند که باشگاه های فوتبال در طول سال، درآمد بسیاری را از آن ها به دست می آورند. با وجود شرایط مناسب درآمدزایی برای پرطرفدارترین ورزش ایران، با این حال سازمان لیگ و باشگاه ها در شرایط دشوار اقتصادی به سر می برند. برخی از موانع رشد اقتصاد فوتبال داخلی و برخی خارجی هستند. عدم مدیریت صحیح راه کارهای مالی و اتلاف وقت، هزینه و انرژی سازمان تنها بر روی قرارداهای تبلیغات محیطی منجر به از دست رفتن فرصت های بیشمار درآمدزایی و تحمیل هزینه فرصت از دست رفته بر فوتبال می شود و هدف این مقاله شناسایی منابع مالی از دست رفته فوتبال ایران در سال 1395 می باشد.
روش شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است و داده ها از طریق مطالعه تطبیقی لیگ های مطرح دنیا (انگلستان، اسپانیا، ایتالیا و آلمان و فرانسه) و روش مشاهده جمع آوری شد. در چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه انجام شده است. این روش برگرفته از روش مطالعه تطبیقی جرج بردی می باشد. بر اساس این الگو ابتدا اطلاعات مورد نیاز درباره کشورها از منابع گردآوری و تفسیر شده، سپس طبقه بندی گردیده و در مرحله آخر تفاوت ها و تشابهات مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرند.
یافته ها: یافته ها حاکی از این بود که با وجود شناسایی 20 روش درآمدزایی (حق امتیازها، موزه، شرکای تجاری، ضرب سکه و تمبر، نمادها، نام لیگ، موبایل رایت، اینترنت رایت، حق تصویر و...) در لیگ های برتر فوتبال دنیا ولی سازمان لیگ فوتبال ایران تنها از طریق بلیط فروشی و تبلیغات محیطی به درآمدزایی می پردازد که این موضوع نیز در سال های اخیر با کشمکش های فراوان و عدم امکان احصای قراردادها همراه بوده است.
بحث و نتیجه گیری: وجود طرفداران بیشمار فوتبال در ایران فرصت بسیار مطلوب کسب درآمد را فراهم نموده است با این حال به نظر می رسد به دلایلی همچون شبه دولتی بودن فدراسیون، نبود متخصص در حیطه های بازاریابی، اقتصاد و حقوق، عدم اعتنا به تکنولوژی های جدید و راه کارهای خلاقانه و به روز نبودن مدیران این منابع بالقوه تبدیل به فرصت های از دست رفته می شود که هزینه آن را باشگاه ها به دوش می کشند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Opportunity costs in football economy
Authors
Mahdi Rasuli, Parastoo Ghodsi
Abstract
Introduction: Nowadays football clubs and federations use not only media right, pitch advertising and ticketing but different ways of fundraising but there are different new alternatives in football economy like gadget suppliers, jersey sponsor, holding different events and etc. Although there is a suitable situation for fundraising of Iran's football but clubs and league organization are in a bad economy status. Some of the obstacle of this matter are internal and some are external that football can’t control them. Unsuitable management of money making cause to opportunity cost for football economy which the identifying of this fundraising methods is the aim of this study.
Methodology: The method of this study is descriptive-analytic and data gathered through comparative study (premier league/England. Seri A/ Italy, Bundesliga/ Germany, La liga/ Spain and la championne/ France) and observation method. Using George Broodi method data from selective countries gathered and compared and eventually alternatives suggested.
Results: Findings showed 20 methods of fundraising in football pro leagues including franchises, coins and stamps, partners, internet right, mobile right, image right etc. but irons football league could only use ticketing and pitch advertising which had lot of trouble in its contracts and cash the committed money.
Discussion: Having a lot of fans, giving Iran’s football a gold opportunity for fundraising but because of reasons like absence of professionals in marketing, law and economy, not paying attention to new technologies and creative ideas, not updating managers, these potential opportunities are losing and the opportunity cost backs to the clubs.
Keywords
opportunity cost, football economy, league organization