اثرگذاری بازاریابی شبکه ای در دستیابی به مقاصد اقتصاد مقاومتی درصنعت ورزش
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.637
نویسندگان
1دانشجوی دکترای دانشگاه مازندران
2استادیار
3دانشجوی دکترای تخصصی تربیت بدنی
چکیده
گسترش و فراوانی مدلهای کسب و کار در فضای مجازی باعث رقابتی تر شدن اقتصاد کشورهای گردیده است و همچنین تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم قرون بیست و بیست و یکم مطرح گردیده است. این امر به خاطر دلایل از قبیل اینکه تجارت الکترونیکی، ترکیبی از فناوری، کسب و کار، بازاریابی و طراحی می باشد، مطرح شده است. بازاریابی نیز همانند دیگر موارد فوق از تاریخچه طولانی برخوردار است. با این وجود، طلوع اینترنت و تجارت الکترونیکی، کاربرد و عملکرد آنرا به شکلی نوین تغییر داده است .از تکنیک های نوین بازاریابی می توان به بازاریابی شبکه ای اشاره کرد که به گونه ای از بازاریابی اطلاق می شود که مبتنی بر پخش پیغام بازاریابی از طریق افراد جامعه به صورت دهان به دهان است. مطالعهحاضربه بررسی و مرور نکات کلیدی بازاریابی شبکه ای ومیزان تاثیر آن برتحقق اقتصادی مقاومتی در صنعت ورزش اختصاص یافته است.همانطور که ورزش میتواند به اقتصاد مقاومتی کمک کند، یک اقتصاد پویا و پر تحرک نیز میتواند به داد ورزش برسد و منابع مالی باشگاه‌های ورزشی و حتی تیم‌های ورزشی را تامین کند. به گزارش خبرنگار فوتبال و فوتسال گروه ورزش باشگاه خبرنگاران جوان، در پیش گرفتن اقتصاد مقاومتی واکنشی هوشمندانه و راهبردی در مقابل دشواری ها و دشمنی‌هاست و اگر به درک صحیح و باور راسخ و اجرای موثر آن اهتمام ورزیم، در رفع دشواری ها و دفع دشمنی ها کارساز خواهد شد.
درنتیجه نقش ورزش در تحقق اقتصاد مقاومتی ویژه است، بدین لحاظ که دستاورد ورزش در سطح همگانی از یک سو حفظ سلامتی افراد جامعه است و از سوی دیگر نشاط برانگیز و اعتماد آفرین است و سرزندگی آحاد ملت را بدنبال می آورد همان افرادی که برای مولد بودن و پرداختن به کار باید سالم و پر توان و خستگی ناپذیر و سر زنده باشند و از سوی دیگر ورزش در سطح قهرمانی، شوق آفرین و موج ساز و برانگیزاننده غرور ملی است. ازطرفی اشتغال در کشور امنیت عمومی را به دنبال خواهد داشت که می تواند مشکلات فرهنگی را نیز مرتفع کند. تحقق اقتصاد مقاومتی صرفاً با مشارکت مردمی امکان پذیر است و لاغیر. برای بالابردن مشارکت مردمی باید از هر نوع فعالیت اقتصادی مردمی استقبال کرد. فضایی باید بر کشور و جامعه حاکم گردد که همه مردم خودشان را مولد در اقتصاد و شریک در پیشرفت و مقاومت کشور، حس کنند و برآن ببالند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Network marketing effectiveness in achieving the objectives of economic strength sports industry
Authors
Forough Mohammadi, Masume Kalate Sifri, Nariman Rahmani
Abstract
Open and frequent business models in virtual space would have been more competitive economies, as well as e-commerce as one of the most important concepts twentieth and twenty-first centuries have been proposed. This is due to reasons such as e-commerce, a combination of technology, business, marketing and design, has been proposed.Like other is marketing the course of a long history. However, the rise of the Internet and e-commerce functionality has changed it into a new form.The present study was to review the key points of network marketing focuses its impact in the sports industry dedicated resilient economy. As resistance exercise can help the economy, a dynamic and vibrant economy can also be exercise and financing of sports clubs and even sports teams meet. And if you crave understanding and conviction and effective implementation efforts, will be effective in the elimination of difficulties and repel the enemy. As a result, the role of sport in achieving specific resistance of the economy, thus the achievement of sport in general on the one hand to protect public health is And the other sports at the championship level, delightful and wave maker and encouraging national pride. Also employment in public safety will follow They can also overcome the cultural problems. The realization of the strength of the economy is possible only with the participation of the people and nothing else. To increase public participation should be welcomed from any kind of economic activity. Using scientific procedures in ticket pricing; holding sports competitions using market research and marketing techniques, sports, establish attract, create specialized agencies
Keywords
network marketing, sports industry, economic strength