نویسنده = نازنین راسخ
تعداد مقالات: 2

1 مولفه های اقتصادی، پیش بینی کننده موفقیت کشورها در رویدادهای بین المللی ورزشی
حسین زارعیان*؛ علیرضا الهی؛ Nazanin Rasekh
مشاهده مقاله

2 بررسی اثر بخشی فعالیت های ورزشی فوق برنامه دانشگاه های آزاد اسلامی خراسان شمالی
نازنین راسخ*؛ حسین روشن؛ محمد سررشته داری
مشاهده مقاله