نویسنده = محبوب شیخعلی زاده
تعداد مقالات: 2

1 تاثیر ارزش ویژه برند بر قصد خرید مجدد مشتریان محصولات ورزشی مجید
پریسا انگوری؛ محبوب شیخعلی زاده*
مشاهده مقاله

2 ارتباط رفتار فروش اخلاقی با وفاداری مشتریان فروشگاه‌های ورزشی شهر تبریز
رضا حاجی لو؛ محبوب شیخعلی زاده*
مشاهده مقاله