نویسنده = فریبا محمدی
تعداد مقالات: 3

1 تأثیر هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی بر آزمون غربالگری عملکرد حرکتی ورزشکاران نخبه گلبال
آزاده ماهرخ مقدم*؛ مصطفی زارعی؛ فریبا محمدی
مشاهده مقاله

2 مرور نظام‌مند و فراتحلیل شیوع ناهنجاری‌های وضعیتی ستون فقرات در دانش آموزان ایران
حامد عباسی*؛ فریبا محمدی؛ امیر شمس
مشاهده مقاله

3 روایی و پایایی پرسش‌نامة تصویرسازی ورزشی در ورزشکاران
امیر شمس*؛ حامد عباسی؛ فریبا محمدی
مشاهده مقاله