نویسنده = مصطفی زارعی
تعداد مقالات: 4

1 تاثیر هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی بر کینتیک فرود ورزشکاران مرد پارکور
مصطفی زارعی*؛ ندا فکری
مشاهده مقاله

2 تأثیر هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی بر آزمون غربالگری عملکرد حرکتی ورزشکاران نخبه گلبال
آزاده ماهرخ مقدم*؛ مصطفی زارعی؛ فریبا محمدی
مشاهده مقاله

3 رابطه بین قدرت ایزوکینتیک عضلات فلکسور و اکستنسور زانو و مولفه های آزمون تعادلی بایودکس در بازیکنان فوتبال نخبه جوان
کامران جوهری*؛ مصطفی زارعی؛ محمدهادی قاسمی
مشاهده مقاله

4 تاثیر 6 هفته تمرینات ثبات دهنده مرکزی بر میزان بهبود کمردرد مکانیکال در زنان کشاورز شهر نورآباد
مریم دارائی زاده*؛ مصطفی زارعی؛ علی باقر نظریان
مشاهده مقاله