نویسنده = سمیه سهرابی رنانی
تعداد مقالات: 1

1 تاثیر هشت هفته تمرینات DNS در آب بر میزان درد و عملکرد زنان سالمند مبتلا به کمر درد مزمن
سمیه سهرابی رنانی*؛ شهربانو جمعه پور؛ مهشید عقیلی؛ سیما زمانی
مشاهده مقاله