نویسنده = محمد سررشته داری
تعداد مقالات: 2

1 تحلیل عامل های تاثیرگذار بر انگیزه داوطلبی داوطلبان نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
مهناز مهماندوست*؛ محمد سررشته داری؛ کاظم دانش ثانی
مشاهده مقاله

2 بررسی اثر بخشی فعالیت های ورزشی فوق برنامه دانشگاه های آزاد اسلامی خراسان شمالی
نازنین راسخ*؛ حسین روشن؛ محمد سررشته داری
مشاهده مقاله