نویسنده = صالح رفیعی
تعداد مقالات: 2

1 مقایسه مهارت های اجتماعی در ورزشکاران رشته های تیمی و انفرادی
امیر دانا؛ صالح رفیعی*؛ المیرا گوزل زاده
مشاهده مقاله

2 تاثیر برنامه منتخب حرکتی بر رشد مهارت های ظریف و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دچار افت تحصیلی
نسیم رسولی*؛ عبداله قاسمی؛ صالح رفیعی
مشاهده مقاله