نویسنده = مهدی ناظمی
تعداد مقالات: 2

1 تعیین ارتباط بین رهبری معنوی و توانمندسازی مربیان ورزش آموزش و پرورش استان خراسان رضوی
سیدعلی نجفی مقدم؛ مهدی ناظمی*؛ عماد فلاح مهنه
مشاهده مقاله

2 نقش هویت برند مسابقات ورزشی بین دانشگاهی بر رضایت ورزشکاران شرکت کننده (مطالعه موردی: مسابقات فوتسال دانشجویان دانشگاه های منطقه 3 ورزش کشور)
مهدی ناظمی*؛ مریم بلالی؛ سیدمرتضی عظیم زاده
مشاهده مقاله