نویسنده = علیرضا خلعتبری جعفری
تعداد مقالات: 1

1 تاثیر تمرینات پیلاتس به همراه مصرف مکمل زیره سیاه بر سطوح هورمون کورتیزول و ادراک درد دوران قاعدگی دختران نوجوان غیر ورزشکار
زینب علی کیانی*؛ محمدرضا اسماعیل زاده طلوعی؛ علیرضا خلعتبری جعفری
مشاهده مقاله