نویسنده = محمود شیخ
تعداد مقالات: 2

1 تأثیر تحریکات لمسی‌حرکتی بر رشد جسمانی و رشد حرکتی نوزادان زودرس: یک مطالعۀ طولی
منصوره مکبریان*؛ محمود شیخ؛ شمس‌اله نوری‌پور
مشاهده مقاله

2 توانایی ادراک دیداری حرکتی و حافظه کاری در کودکانی با اختلال نقص توجه/ بیش فعالی و کودکان سالم
سمانه ایمانی پور*؛ محمود شیخ؛ رسول حمایت طلب؛ داوود حومنیان
مشاهده مقاله