نویسنده = رحیم رمضانی نژاد
تعداد مقالات: 8

1 تحلیل محتوای کیفی بسترهای بروز سوء رفتار در ورزش
زهرا تقی پور*؛ رحیم رمضانی نژاد
مشاهده مقاله

2 تدوین برنامه راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان‌‌شرقی
لیلا آسایش؛ شهرام شفیعی؛ معصوم کارکن*؛ رحیم رمضانی نژاد
مشاهده مقاله

3 صنعت EST و نوآوری در کارآفرینی ورزشی
فاطمه احمدی*؛ رحیم رمضانی نژاد؛ محمدرضا برومند
مشاهده مقاله

4 بررسی عوامل مؤثر بر توسعه ورزش قهرمانی استان‌های ایران و ارائه الگوی پیشنهادی
مینا ملائی*؛ رحیم رمضانی نژاد؛ مجید یاسوری؛ محمد جوادی پور
مشاهده مقاله

5 طراحی چارچوب مدیریت مسیر شغلی در ورزش (مطالعه کشتی‌گیران ایرانی)
علی اشکانی*؛ رحیم رمضانی نژاد؛ حمیدرضا گوهررستمی
مشاهده مقاله

6 بررسی عوامل موثر بر تعهد ورزشی مربیان فوتبال ایران
محمدرضا زمانی؛ علی نصر پاک؛ هشام رستمی*؛ رحیم رمضانی نژاد
مشاهده مقاله

7 ارزش نهاد های فرهنگی ورزشی: مرور و توسعه مفهومی طبقه بندی های ارزش
رحیم رمضانی نژاد؛ مهدی جوکار*؛ سید مصطفی دهقان
مشاهده مقاله

8 بررسی مبانی توسعۀ ورزش و کاربرد آن در ورزش ایران
رحیم رمضانی نژاد؛ کاظم هژبری*
مشاهده مقاله