نویسنده = زهرا اسدی سامانی
تعداد مقالات: 2

1 تاثیر یک دوره تمرینات ترکیبی بر بی اختیاری ادرار پس از زایمان
زهرا اسدی سامانی؛ فاطمه کاظمی نسب؛ سید محمد مرندی؛ مجید کوهی اصفهانی
مشاهده مقاله

2 اثر فعالیت بدنی بر تناسب اندام پس از زایمان و سطوح چربی در زنان نخست زا و شیرده
فاطمه کاظمی نسب*؛ زهرا اسدی سامانی؛ سید محمد مرندی؛ مجید کوهی اصفهانی
مشاهده مقاله