نویسنده = سید محمد مرندی
تعداد مقالات: 4

1 تاثیر یک دوره تمرینات ترکیبی بر بی اختیاری ادرار پس از زایمان
زهرا اسدی سامانی؛ فاطمه کاظمی نسب؛ سید محمد مرندی؛ مجید کوهی اصفهانی
مشاهده مقاله

2 اثر تمرین استقامتی بر بیان mRNA UCP1 در بافت چربی قهوه‌ای موش‌های نر چاق C57BL/6
سمانه شیرخانی*؛ فاطمه کاظمی نسب؛ سید محمد مرندی؛ فهیمه اسفرجانی؛ کامران قائدی؛ محمد حسین نصراصفهانی
مشاهده مقاله

3 اثر تمرین استقامتی بر بیان FNDC5 mRNA و miR-665-3p در عضله دوقلو موش‌های نر چاق C57BL/6
فاطمه کاظمی نسب*؛ سید محمد مرندی؛ کامران قائدی؛ فهیمه اسفرجانی؛ محمد حسین نصراصفهانی
مشاهده مقاله

4 اثر فعالیت بدنی بر تناسب اندام پس از زایمان و سطوح چربی در زنان نخست زا و شیرده
فاطمه کاظمی نسب*؛ زهرا اسدی سامانی؛ سید محمد مرندی؛ مجید کوهی اصفهانی
مشاهده مقاله