نویسنده = حیدر صادقی
تعداد مقالات: 21

1 مقایسه متغییرهای منتخب کینماتیکی تکنیک ماواشی گری کاراته کاهای حرفه ای و نیمه حرفه ای با هدف ارائه الگوی بهینه
سالار حریری*؛ حیدر صادقی؛ پرستو شمسه کهن
مشاهده مقاله

2 مقایسه کینماتیک اندام فوقانی شمشیربازان نخبه مرد ایرانی و اسپانیایی در حین ضربه به حریف
سپیده سماواتی شریف*؛ حیدر صادقی
مشاهده مقاله

3 تعیین شاخص های اصلی و وزن دار استعدادیابی فوتبال از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
محمدحسین نوری*؛ حیدر صادقی
مشاهده مقاله

4 تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی ناهنجاری شست کج بر میزان بهبود ناهنجاری و تعادل ایستا و پویای دختران جوان فعال و غیرفعال
سمانه سرداری*؛ حیدر صادقی؛ عظمی مهدیزاده
مشاهده مقاله

5 تأثیر هشت هفته تمرین آماده‌سازی اختصاصی پرفشار بر متغیرهای منتخب فیزیولوژیکی کشتی‌گیران جوان نخبه
حمیدرضا ناصرپور*؛ هادی حبیبی؛ حیدر صادقی
مشاهده مقاله

6 پیش‌بینی حرکت برخاستن با هفت تابع هزینه‌ی وزن‌دارِ حداقل گشتاور و تعادل
مصطفی حاج لطفعلیان*؛ حیدر صادقی؛ محمد هادی هنرور؛ مهدی خالقی
مشاهده مقاله

7 تعیین گروه‌های عملکردی حین دویدن با استفاده از انرژی اندام‌های تحتانی
منصور اسلامی*؛ سید اسماعیل حسینی نژاد؛ حیدر صادقی؛ فاطمه سالاری اسکر؛ روح الله یوسف پور
مشاهده مقاله

8 مقایسه اثر هشت و 16 هفته تمرین استقامتی بر پارامترهای بیومکانیکی استخوان فمور در رت های نر ویستار
زهره برهانی کاخکی*؛ حیدر صادقی؛ گیتی ترکمان؛ عباسعلی گائینی؛ محمد شریعت زاده جنیدی
مشاهده مقاله

9 تأثیر تمرینات ترکیبی بر فعالیت نوروماسکولار عضلات تنه و اندام تحتانی زنان پری‌منوپوز
صفورا قاسمی*؛ حیدر صادقی؛ احمد تحملی رودسری؛ زهرا بصیری
مشاهده مقاله

10 مقایسه نرخ بارگذاری و ضربه توقف حین برش جانبی در کاراته کاهای نخبه با و بدون زانوی پرانتزی
سیاوش شیروانی پور*؛ حیدر صادقی
مشاهده مقاله

11 مقایسه کنترل پاسچر پای برتر و غیربرتر حین راه رفتن و دویدن در پسران فعال
حسین تاجدینی کاکاوندی*؛ حیدر صادقی؛ علی عباسی
مشاهده مقاله

12 تاثیر خستگی بر تغییرات مرکز فشار به مرکز جرم حین برش جانبی در ورزشکاران حرفه ای
حمیدرضا ناصرپور*؛ سیاوش شیروانی پور؛ حیدر صادقی
مشاهده مقاله

13 مقایسه پایداری موضعی و مداری اندام تحتانی در طی راه رفتن با سرعت‌های مختلف در مردان سالمند و جوان سالم فعال و غیر فعال
حمیدرضا نوروزی*؛ حیدر صادقی؛ کرار خواجه نعمت
مشاهده مقاله

14 مقایسه نیروهای عکس العمل زمین و تغییرات مرکز فشار به جرم در شروع راه رفتن نیمه ارادی در زنان میانسال فعال و غیرفعال
اکرم قاسمی*؛ حیدر صادقی
مشاهده مقاله

15 مقایسه تغییرات مرکز فشار به جرم در شروع راه رفتن در دختران تکواندوکار سالم و مبتلا به بی ثباتی مچ پا
گلرخ رشیدی پور*؛ حیدر صادقی
مشاهده مقاله

16 تاثیر یک دوره تمرین زودرس ایزوتونیک پیشرونده بر تعادل ایستای بیماران پس از جراحی تعویض مفصل زانو
راضیه یوسفیان ملا*؛ حیدر صادقی
مشاهده مقاله

17 مقایسه ویژگی های آنتروپومتریکی و دامنه حرکتی مفاصل (ROM) اندام های فوقانی، تحتانی و ستون فقرات تیراندازان نخبه بزرگسال زن و مرد
علیرضا بیاتی*؛ حیدر صادقی
مشاهده مقاله

18 تاثیر یک دوره تمرین تعادلی-قدرتی ورزش در آب و خشکی بر تعادل بانوان سالمند مبتلا به استئوآرتریت زانو
عظمی مهدیزاده*؛ حیدر صادقی؛ سمانه سرداری؛ یحیی سخنگویی
مشاهده مقاله

19 مقایسه نیروهای عکس‌العمل زمین، تغییرات مرکز فشار به جرم در شروع راه رفتن نیمه ارادی در دو گروه دانشجویان دختر 18-25 فعال و غیرفعال با اندام مسلط و غیرمسلط
مینا رمضانی*؛ حیدر صادقی
مشاهده مقاله

20 آشکار سازی مکانیزم‌های جبرانی ناکارامد در افراد دارای بی ثباتی عملکردی مچ پا با استفاده از اغتشاش اینورژنی حین راه رفتن
محمد یوسفی*؛ حیدر صادقی؛ سعید ایل بیگی؛ عباس رحیمی؛ مهدی خالقی تازجی
مشاهده مقاله

21 تأثیر و ماندگاری یک وهله خستگی درمانده ساز عضلات اندام تحتانی بر زمان رسیدن به پایداری در پرش فرود تک پای مردان بزرگسال هندبالیست لیگ برتر ایران
ناجی قهرمانی*؛ مهدی خالقی تازجی؛ حیدر صادقی
مشاهده مقاله