نویسنده = میرحسن سید عامری
تعداد مقالات: 7

1 بهره وری عملکرد: نقش تبین کننده اخلاق کاری و مسئولیت اجتماعی کارکنان
لیلا پورعلی*؛ زینب رستمی؛ مرتضی فتاح پور مرندی؛ میر حسن سید عامری
مشاهده مقاله

2 بررسی تاثیر بازاریابی الکترونیک بر روی سهم فروش محصولات ورزشی استان اردبیل
ابراهیم علیزاده*؛ میرحسن سید عامری؛ ایرج نجارزاده
مشاهده مقاله

3 تحلیل عوامل موثر بر توسعه اقتصادی صنعت ورزش ایران
مصطفی افشاری*؛ میرحسن سید عامری؛ حبیب هنری
مشاهده مقاله

4 تبیین اثر قدرت اجتماعی مشروعیت برند بر اشتیاق به خرید از برندهای داخلی و خارجی
سعیده فتاح مدرس*؛ میرحسن سید عامری
مشاهده مقاله

5 بررسی تاثیر فرهنگ دانشی بر تسهیم و قابلیت جذب و اشتراک دانش اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی
نسیم فروغی فرد*؛ میر حسن سید عامری
مشاهده مقاله

6 ارتباط بین شاخص‌های کیفیت زندگی کاری با مدیریت ارتباط با مشتری باشگاه‌های خصوصی ایروبیک بانوان استان آذربایجان غربی
نسیم فروغی فرد*؛ میرحسن سید عامری
مشاهده مقاله

7 طراحی مدل بازاریابی رسانه اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران
زهرا علم*؛ میرحسن سید عامری؛ محمد خبیری؛ مجتبی امیری
مشاهده مقاله