نویسنده = علی همتی عفیف
تعداد مقالات: 3

1 مقایسه عوامل انگیزاننده موثر بر توسعه حمایت مالی از ورزش بدمینتون در استان زنجان
محمدرضا اسدی*؛ حسن قره خانی؛ علی همتی عفیف
مشاهده مقاله

2 نقش سبک زندگی و دلبستگی شغلی در موفقیت استراتژی ایجاد تعهد سازمانی
علی همتی عفیف؛ سید مجید الهی؛ رامین نظری؛ مبین حاجی حسنی*؛ رامین اکبرزاده
مشاهده مقاله

3 تدوین استراتژی هیأت والیبال استان تهران به روش SWOT
علی همتی عفیف؛ سید مجید الهی؛ رامین اکبرزاده؛ مبین حاجی حسنی*؛ رامین نظری
مشاهده مقاله