نویسنده = حسن فهیم
تعداد مقالات: 3

1 تحلیل محتوی تحقیقات مشارکت بخش خصوصی در صنعت ورزش با تاکید بر مشکلات حقوقی و قانونی
جواد ساقی*؛ حسن فهیم دوین؛ محسن ترکی؛ حسن قره خانی؛ طیبه سلیمانی
مشاهده مقاله

2 الویت بندی عوامل برانگیزاننده رفتار مصرفی هواداران لیگ برتر فوتبال جهت حضور در ورزشگاه
احسان اسداللهی*؛ حسن فهیم دوین؛ مهدی ابراهیمیان بشارت
مشاهده مقاله

3 پیش بینی انسجام گروهی در ورزشکاران بر اساس مولفه های رفتار شهروندی سازمانی
ساره اشراقی ایوری*؛ بهادر عزیزی؛ حسن فهیم
مشاهده مقاله