نویسنده = مجتبی امیری
تعداد مقالات: 3

1 طراحی و تدوین مدل توسعه سرمایه انسانی در ورزش با تأکید بر رویکرد قابلیت
رسول نوروزی سید حسینی*؛ محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ مجتبی امیری
مشاهده مقاله

2 پژوهشی کیفی در باب تبدیل قابلیت‌های بازاریابی به کارکرد در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران
کریم زهره وندیان*؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد احسانی؛ مجتبی امیری
مشاهده مقاله

3 طراحی مدل بازاریابی رسانه اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران
زهرا علم*؛ میرحسن سید عامری؛ محمد خبیری؛ مجتبی امیری
مشاهده مقاله