نویسنده = سارا ادیمی
تعداد مقالات: 3

1 تاثیر ترکیب تمرین هوازی و عصاره سیلی مارین بر ادیپونکتین و TNF-α در بیماران دیابتی نوع دوم مبتلا به چربی خون بالا
فریبا بختیاری*؛ حمید آقا علی نژاد؛ مریم گواهی؛ زهرا شمس؛ سارا ادیمی؛ امید یعقوب پور یکانی
مشاهده مقاله

2 اثر 12 هفته تمرین هوازی همراه با تمرینات اصلاحی بر درد و زاویه لوردوز کمری بیماران سندروم خروجی قفسه سینه‌ای
سارا ادیمی*؛ حمید آقاعلی نژاد؛ مریم فرزاد
مشاهده مقاله

3 اثر 12 هفته تمرین هوازی همراه با لغزش شبکه بازوئی بر درد و عملکرد اندام فوقانی بیماران سندروم خروجی قفسه سینه‌ای با دنده گردنی
سارا ادیمی*؛ حمید آقاعلی نژاد؛ مریم فرزاد؛ زهرا شمس؛ فریبا بختیاری
مشاهده مقاله