نویسنده = محمد خبیری
تعداد مقالات: 1

1 بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و اثربخشی سازمانی ادارات کل ورزش و جوانان استان های کرمانشاه و ایلام
محمد مرادی مه جشتی*؛ مجید جلالی فراهانی؛ محمد خبیری؛ جواد اکرمیان نژاد
مشاهده مقاله