نویسنده = حمیدرضا آرین فر
تعداد مقالات: 1

1 رتبه بندی مولفه های توسعه آموزش کارافرینی و گرایش به کسب و کار الکترونیک در هنرجویان تربیت بدنی هنرستان های فنی و حرفه ای با استفاده از Topsis فازی
فرشته سمیعی*؛ حمیدرضا آرین فر؛ اسفندیار خسروی زاده
مشاهده مقاله