نویسنده = احمد رضا عرشی
تعداد مقالات: 2

1 طراحی بیومکانیکی جورابهای تخصصی ورزش
احمد رضا عرشی؛ عباس پرونده*
مشاهده مقاله

2 استخراج پارامترهای موتور کنترلی جهت توصیف چگونگی تأثیر هیپوتراپی بر گیت بیماران پارکینسونی
فرانک منکاوی*؛ احمد رضا عرشی
مشاهده مقاله