نویسنده = حامد عباسی
تعداد مقالات: 2

1 مرور نظام‌مند و فراتحلیل شیوع ناهنجاری‌های وضعیتی ستون فقرات در دانش آموزان ایران
حامد عباسی*؛ فریبا محمدی؛ امیر شمس
مشاهده مقاله

2 روایی و پایایی پرسش‌نامة تصویرسازی ورزشی در ورزشکاران
امیر شمس*؛ حامد عباسی؛ فریبا محمدی
مشاهده مقاله