کلیدواژه ها = کایفوز
تعداد مقالات: 3

1 مرور نظام‌مند و فراتحلیل شیوع ناهنجاری‌های وضعیتی ستون فقرات در دانش آموزان ایران
حامد عباسی*؛ فریبا محمدی؛ امیر شمس
مشاهده مقاله

2 مقایسه عملکرد تیراندازان زن ماهر دارای سندروم متقاطع فوقانی و سالم
مریم خلیل نژاد*؛ محمد حسین ناصر ملى؛ امیر سرشین
مشاهده مقاله

3 بررسی ارتباط بین کایفوز و ریتم اسکاپولاهومرال در والبیبالیست های حرفه‌ای
صالحه سلیمانی*؛ علی شمسی ماجلان
مشاهده مقاله