کلیدواژه ها = لوردوز
تعداد مقالات: 3

1 مرور نظام‌مند و فراتحلیل شیوع ناهنجاری‌های وضعیتی ستون فقرات در دانش آموزان ایران
حامد عباسی*؛ فریبا محمدی؛ امیر شمس
مشاهده مقاله

2 مقایسه تاثیر ارگونومی نیمکت های رایج در مدارس بر فعالیت الکتریکی عضلات منتخب دانش آموزان دارای لوردوز کمری
آذر یوسفیان*؛ هادی صمدی؛ فریده باباخانی
مشاهده مقاله

3 تاثیر 8 هفته تمرینات باراوسل بر دامنه حرکتی، قدرت عضلانی و زاویه لوردوز کمری دانش آموزان دختر
گیتی حاجی مرادی*؛ رضا مهدوی نژاد؛ مرتضی صادقی
مشاهده مقاله