کلیدواژه ها = موفقیت ورزشی
تعداد مقالات: 2

1 بررسی رابطه انگیزۀ پیشرفت و کمال‌گرایی ورزشی با موفقیت ورزشی ورزشکاران کبدی
زهره رضایی*؛ ملیحه سرابندی
مشاهده مقاله

2 بررسی مبانی توسعۀ ورزش و کاربرد آن در ورزش ایران
رحیم رمضانی نژاد؛ کاظم هژبری*
مشاهده مقاله