کلیدواژه ها = تمرینات بالستیک
تعداد مقالات: 2

1 تاثیر کوتاه مدت تمرین بالستیک، پلایومتریک و الاستیک بر برخی شاخص‌های بی هوازی ورزشکاران دوومیدانی
علی اصغر نصیری گرجی*؛ محسن ابراهیمی؛ روح الله حق شناس گرگابی
مشاهده مقاله

2 مقایسه تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بالستیک با الگوی استراحتی متفاوت بر حداکثر قدرت بیشینه در مردان کشتی‌گیر ماهر
سیدجعفر حسینی کارنامی*؛ سیدمحسن آوندی
مشاهده مقاله