کلیدواژه ها = تمرینات الاستیک
تعداد مقالات: 2

1 تاثیر کوتاه مدت تمرین بالستیک، پلایومتریک و الاستیک بر برخی شاخص‌های بی هوازی ورزشکاران دوومیدانی
علی اصغر نصیری گرجی*؛ محسن ابراهیمی؛ روح الله حق شناس گرگابی
مشاهده مقاله

2 تاثیر شش هفته تمرینات الاستیک با باندهای کشی بر بهبود سرعت هدایت عصبی و تعادل بیماران زن MS
سید مصطفی سراب زاده*
مشاهده مقاله