کلیدواژه ها = فعالیت مقاومتی شدید
تعداد مقالات: 1

1 اثر چهار هفته مکمل‌یاری جنسینگ بر پاسخ لاکتات و هورمون های رشد و کورتیزول به فعالیت مقاومتی شدید در دختران جوان غیر ورزشکار
لیلا ضرابی*؛ حمید اراضی
مشاهده مقاله