کلیدواژه ها = کاراته
تعداد مقالات: 7

1 مقایسه تعادل ایستا و پویا و ارتباط آن با ویژگیهای آنتروپومتریک در کاراته کاران با سطوح اجرایی مختلف
سارا میرزابیگی فینی؛ شهاب قهرمانی*
مشاهده مقاله

2 مقایسه متغییرهای منتخب کینماتیکی تکنیک ماواشی گری کاراته کاهای حرفه ای و نیمه حرفه ای با هدف ارائه الگوی بهینه
سالار حریری*؛ حیدر صادقی؛ پرستو شمسه کهن
مشاهده مقاله

3 بررسی سرعت دست برتر و غیر برتر در تکنیک گیاکوزوکی (با اصابت و بدون اصابت) مردان کاراته‌کای نخبه
سالار حریری*؛ وحید اکبری؛ احمد طلوعی آذر
مشاهده مقاله

4 مقایسه نرخ بارگذاری و ضربه توقف حین برش جانبی در کاراته کاهای نخبه با و بدون زانوی پرانتزی
سیاوش شیروانی پور*؛ حیدر صادقی
مشاهده مقاله

5 تاثیر تمرینات حس عمقی بر پارامترهای کینماتیکی سر و گردن در برابر اغتشاش ناشی از اجرای ضربه تسوکی در ورزشکاران نخبه مرد کاراته
نجمه افهمی*؛ فریبرز محمدی پور؛ منصور صاحب الزمانی
مشاهده مقاله

6 رابطة کمال‌گرایی ورزشی و استحکام‌ذهنی در کاراته‌کاهای زن شرکت‌کننده در مسابقات سوپر لیگ کشور
بهناز ارباب*؛ رخساره بادامی
مشاهده مقاله

7 مقایسه سطح تعادل ایستا زنان و مردان تیم ملی کاراته جمهوری اسلامی ایران
شهاب قهرمانی*؛ ناجی قهرمانی
مشاهده مقاله