کلیدواژه ها = بازاریابی ورزشی
تعداد مقالات: 4

1 بررسی رفتار مصرف کنندگان در لیگ برتر فوتبال
صاحبه وزیری*؛ نصراله سجادی؛ حسین رجبی
مشاهده مقاله

2 ارتباط انگیزه‌ها و محدودیت‌های تماشاگران برای حضور در رویدادهای ورزشی بین‌المللی
آرمین امانتی*؛ حسین رجبی؛ سید نصرالله سجادی
مشاهده مقاله

3 بررسی نگرش تماشاگران به انواع تبلیغات در لیگ برتر فوتبال
علی براتی پور*؛ سید عماد حسینی؛ امیررضا خادم
مشاهده مقاله

4 طراحی مدل بازاریابی رسانه اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران
زهرا علم*؛ میرحسن سید عامری؛ محمد خبیری؛ مجتبی امیری
مشاهده مقاله