کلیدواژه ها = تمرین هوازی
تعداد مقالات: 25

1 تاثیر ترکیب تمرین هوازی و عصاره سیلی مارین بر ادیپونکتین و TNF-α در بیماران دیابتی نوع دوم مبتلا به چربی خون بالا
فریبا بختیاری*؛ حمید آقا علی نژاد؛ مریم گواهی؛ زهرا شمس؛ سارا ادیمی؛ امید یعقوب پور یکانی
مشاهده مقاله

2 تاثیر چهار هفته تمرین هوازی بر سطوح هموسیستئین، پروتئین واکنشگر-C و شاخص های لیپیدی مردان فعال و غیرفعال
کیوان حجازی*؛ مهرداد فتحی؛ سینا کمالی؛ مهدی مودتی
مشاهده مقاله

3 اثر دماهای محیطی مختلف بر بیشینه اکسایش چربی در شدت‌های مختلف در یک جلسه تمرین فزاینده هوازی
سمیره البوغبیش*؛ سعید شاکریان
مشاهده مقاله

4 تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر هراس اجتماعی زنان غیر ورزشکار
الهه دباغی*؛ پژمان احمدی؛ سعیده شادمهری
مشاهده مقاله

5 اثر تمرین هوازی و سن بر میزان ایمونوگلوبولینهای سرمی در افراد غیرورزشکار
عبدالحسین طاهری کلانی؛ احمد کریمی راد
مشاهده مقاله

6 مقایسه اثر دو نوع متفاوت از تمرین هوازی بر پاسخ نشانگرهای التهابی زنان چاق غیرفعال
سمیه سیوندی*؛ آرزو خیاط پیشه؛ حسام الدین رنجبر
مشاهده مقاله

7 تغییرات PAI-1 پلاسما و نیمرخ لیپدی زنان یائسه دارای اضافه وزن و چاق در پاسخ به تمرین هوازی
شادی گلپسندی*؛ محمدرضا ذوالفقاری
مشاهده مقاله

8 تأثیر دو نوع تمرین تداومی با شدّت متوسط (MICT) بر نیمرخ های لیپیدی پسران نوجوان دارای اضافه وزن
عادل ولیپور*؛ حمیدرضا زلفی؛ مهرداد ممی پور
مشاهده مقاله

9 تأثیر مصرف مکمل جینکوبیلوا و تمرین هوازی بر عوامل خطرزای بیماری های قلبی- عروقی و استقامت هوازی مردان چاق
هادی قرنی؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ کمال بیدخ؛ نوشین صالحی اقدم
مشاهده مقاله

10 تاثیر تمرینات هوازی و مقاومتی برتراکم استخوان در مردان میان سال غیرورزشکار
صغری علی نژادی؛ فرناز دانشمند؛ بابک مشکینی اصل؛ علی امینی؛ فروغ دانشمند
مشاهده مقاله

11 تاثیر تمرین هوازی بر دستگاه سروتونینی مغزی موشهای دیابتی نوع 2
رامین امیرساسان؛ سعید دباغ نیکو خصلت؛ پوران کریمی؛ آمنه اسماعیلی*
مشاهده مقاله

12 تاثیر تمرین هوازی بر دوپامین مغزی موش‌های صحرایی دیابتی نوع 2
رامین امیرساسان؛ سعید نیکوخصلت؛ پوران کریمی؛ آمنه اسماعیلی*
مشاهده مقاله

13 تأثیر 6 هفته تمرین هوازی و مصرف عصاره‌ی بنه بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و سطح مالون دی آلدئید پلاسمایی و کبدی موش‌های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
رزیتا فتحی؛ عابدین خسروی*
مشاهده مقاله

14 اثر یک دوره تمرینات هوازی بر سطوح گرلین و شاخص اشتها در زنان چاق غیرورزشکار
محمد حسنی*؛ محمد کریمی
مشاهده مقاله

15 تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر فاکتورهای سندروم متابولیک در دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر شهرستان گناباد
فاطمه فارابی*؛ علی یونسیان؛ نسرین رضویان زاده
مشاهده مقاله

16 تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مکمل دهی کافئین بر تغییرات فشار خون در مردان چاق
هادی قرنی*؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ جمال رسول پور؛ صلاح شریفان
مشاهده مقاله

17 تاثیر یک دوره فعالیت هوازی همراه با مصرف مکمل اسپیرولینا بر شاخص های پراکسیدانی و آنتی اکسیدانی در مردان مبتلا به دیابت نوع 2
بابک هوشمند مقدم*؛ تایماز دولوو
مشاهده مقاله

18 تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر انعطاف پذیری شناختی زنان غیر ورزشکار
الهه دباغی*؛ پژمان احمدی
مشاهده مقاله

19 تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی بر سطوح اینترلوکین-6، عامل نکروز تومور-آلفا وhs.CRP زنان بسکتبالیست
مصطفی شکیبا*؛ مهرداد فتحی؛ جواد بختونیا؛ مهدی آریانژاد؛ صالح عصار
مشاهده مقاله

20 تاثیر هشت هفته تمرین هوازی برکاسپاز 9 در بافت تومور و تغییرات حجم تومور در موش های مبتلا به سرطان پستان
مریم نصراصفهانی*؛ حمید آقا علی نژاد؛ مقصود پیری
مشاهده مقاله

21 تاثیر متقابل تمرینات هوازی و مکمل ویتامین D بر برخی از متغیرهای مرتبط با ترکیب بدنی زنان دارای اضافه وزن
مژده موسوی نجف آبادی*؛ مهناز مروی اصفهانی
مشاهده مقاله

22 مقایسه تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر عوامل آنژیوژنیکی (VEGF) و آنژیواستاتیکی (TSP-1) در زنان غیر فعال
جواد طلوعی آذر*؛ علی اصغر رواسی؛ رحمن سوری
مشاهده مقاله

23 تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر عوامل آنژیوژنیکی (MMP-2) و آنژیواستاتیکی (ES) در زنان غیر فعال
جواد طلوعی آذر*؛ علی اصغر رواسی؛ رحمن سوری
مشاهده مقاله

24 تأثیر تمرین هوازی با شدت سبک و سنگین بر میزان منیزیم، روی و آهن سرم خون قایقرانان نخبه زن
ساناز زنجانیان*؛ پروانه نظرعلی؛ عادل میرزایی
مشاهده مقاله

25 تاثیر ترکیب تمرین هوازی و موسیقی بر کیفیت هوشیاری میانسالان
زهرا ایزانلو*؛ مهتا سردرودیان؛ میثاق حسینی؛ محمد ریحانی
مشاهده مقاله