کلیدواژه ها = تمرین ترکیبی
تعداد مقالات: 4

1 تأثیر تمرینات ترکیبی بر فعالیت نوروماسکولار عضلات تنه و اندام تحتانی زنان پری‌منوپوز
صفورا قاسمی*؛ حیدر صادقی؛ احمد تحملی رودسری؛ زهرا بصیری
مشاهده مقاله

2 تاثیر مداخله‌های تمرین ورزشی مختلف بر آدیپو-مایوکاین‌های جدید مرتبط با مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع 2
ابراهیم بنی طالبی؛ محمد فرامرزی؛ مهدی غفاری
مشاهده مقاله

3 تاثیر و ماندگاری شش هفته تمرین ثبات مرکزی، پلایومتریک اندام فوقانی وتنه و ترکیبی بر منتخبی از پارامترهای بیومکانیکی مردان والیبالیست نخبه سرپلذهاب
ناصر فلاحی*
مشاهده مقاله

4 بررسی تاثیر 8 هفته تمرین ترکیبی بر سطوح استراحتی لاکتوفرین سرم زنان سالمند غیرفعال
مهدی غفاری*؛ محمود اسدی گندمانی؛ محمد فرامرزی
مشاهده مقاله