کلیدواژه ها = زنان پری‌منوپوز
تعداد مقالات: 1

1 تأثیر تمرینات ترکیبی بر فعالیت نوروماسکولار عضلات تنه و اندام تحتانی زنان پری‌منوپوز
صفورا قاسمی*؛ حیدر صادقی؛ احمد تحملی رودسری؛ زهرا بصیری
مشاهده مقاله