کلیدواژه ها = زنان فعال
تعداد مقالات: 2

1 مقایسه مصرف کوتاه مدت کراتین و بتاآلانین همراه با تمرین مقاومتی بر سطح کارنوزین زنان فعال
صفیه آزادی فرد*؛ غلامرضا شریفی
مشاهده مقاله

2 تأثیر هشت هفته تمرین هیپوکسی اینتروال (IHT) بر سطح سرمی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) زنان فعال
عاطفه باقری*؛ علی کاظمی
مشاهده مقاله