کلیدواژه ها = باشگاه ورزشی
تعداد مقالات: 2

1 رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت بحران در اماکن ورزشی استان گلستان
سمیه مهرابیان*؛ پرستو اسماعیلی؛ هدی نجاتی
مشاهده مقاله

2 طراحی مدل بازاریابی رسانه اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران
زهرا علم*؛ میرحسن سید عامری؛ محمد خبیری؛ مجتبی امیری
مشاهده مقاله