کلیدواژه ها = مرکز فشار
تعداد مقالات: 3

1 تاثیر خستگی بر تغییرات مرکز فشار به مرکز جرم حین برش جانبی در ورزشکاران حرفه ای
حمیدرضا ناصرپور*؛ سیاوش شیروانی پور؛ حیدر صادقی
مشاهده مقاله

2 همبستگی شاخص‌های مرکز فشار اندازه‌گیری شده با Wii Fit و صفحه نیرو
علی اصغر جامه بزرگی*؛ لادن ذاکری؛ امیر حسین کهلائی
مشاهده مقاله

3 مقایسه تاثیر استفاده از کفی های پیش ساخته و سفارشی در ورزشکاران مرد 18-25 در دو حالت ایستا و پویا
فرناز محسنی*
مشاهده مقاله