کلیدواژه ها = خستگی عملکردی
تعداد مقالات: 2

1 اثر خستگی عملکردی عضلات مرکزی بدن بر برخی از متغیرهای کینماتیکی مؤثر بر آسیب ACL طی مانور برش در ورزشکاران مرد دانشگاهی
مسعود صبیانی*؛ الهام شیرزاد؛ هومن مینونژاد
مشاهده مقاله

2 بررسی تاثیر خستگی عملکردی بر میزان فعالیت الکترومیوگرافی فیدفورواردی عضلات چهارسررانی و همسترینگ طی پرش-فرود تک پا در زنان والیبالیست
مینا نوری*؛ هومن مینونژاد؛ فواد صیدی
مشاهده مقاله