کلیدواژه ها = کینماتیک
تعداد مقالات: 4

1 اثر خستگی عملکردی عضلات مرکزی بدن بر برخی از متغیرهای کینماتیکی مؤثر بر آسیب ACL طی مانور برش در ورزشکاران مرد دانشگاهی
مسعود صبیانی*؛ الهام شیرزاد؛ هومن مینونژاد
مشاهده مقاله

2 مقایسه کینماتیک اندام فوقانی شمشیربازان نخبه مرد ایرانی و اسپانیایی در حین ضربه به حریف
سپیده سماواتی شریف*؛ حیدر صادقی
مشاهده مقاله

3 ارزیابی کینماتیک مفصل زانو حین فرود تک پا بر سطوح مختلف در فوتبالیست های آماتور
ساسان نادری*؛ محمد ناصری؛ فریبرز محمدی پور
مشاهده مقاله

4 بررسی تفاوت های جنسیتی در کینماتیک و جذب شوک اندام تحتانی حین فرود تک پا
زهرا شهیدی زندی*؛ محمدرضا امیرسیف الدینی
مشاهده مقاله