کلیدواژه ها = آسیب ACL
تعداد مقالات: 1

1 اثر خستگی عملکردی عضلات مرکزی بدن بر برخی از متغیرهای کینماتیکی مؤثر بر آسیب ACL طی مانور برش در ورزشکاران مرد دانشگاهی
مسعود صبیانی*؛ الهام شیرزاد؛ هومن مینونژاد
مشاهده مقاله