کلیدواژه ها = سرعت
تعداد مقالات: 2

1 اثر فاصله کانون توجه بیرونی بر سرعت حرکت ساعد در شوت آزاد بسکتبال
میرحمید صالحیان*؛ فاطمه السادات حسینی؛ محمدتقی اقدسی؛ بهزاد یثربی
مشاهده مقاله

2 ارتباط بین کلاسبندی عملکردی IWBF، تجربه بازی و محیط بازو با اجرای تست های میدانی مختلف در بسکتبال با ویلچر
فرزانه کریم زاده*؛ حبیب هنری؛ معصومه احسانیان؛ مولود حسینی
مشاهده مقاله