کلیدواژه ها = ایمونوگلوبین A
تعداد مقالات: 3

1 اثر مصرف عسل کُنار بر آسم ورزشی در دختران شناگر نخبه
فاطمه هادی*؛ فرهاد رحمانی نیا
مشاهده مقاله

2 تاثیر مصرف مکمل کولین بر ایمونوگلوبینA و کراتین کیناز سرم، خستگی عضلانی ودقت تیراندازی به دنبال عملیات شبیه سازی شده یک روزه در تکاوران
رسول پارسا*؛ احمد آزاد؛ آقا علی قاسم نیان؛ راحله جزائی
مشاهده مقاله

3 تاثیر 12هفته بازی های تفریحی بر میزان ایمونوگلوبولین Aوکورتیزول بزاقی کودکان دختر 3 تا 5 سال تحت سرپرستی سازمان بهزیستی
اسد کرمی*
مشاهده مقاله