کلیدواژه ها = سازمان
تعداد مقالات: 2

1 بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و اثربخشی سازمانی ادارات کل ورزش و جوانان استان های کرمانشاه و ایلام
محمد مرادی مه جشتی*؛ مجید جلالی فراهانی؛ محمد خبیری؛ جواد اکرمیان نژاد
مشاهده مقاله

2 برآورد سهم نسبی تغییر سازمانی از میزان ارتباطات سازمانی اثر بخش در میان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد
سید محمد جواد رضوی*؛ محمد حسن شفیعی
مشاهده مقاله