کلیدواژه ها = عملکرد ورزشی
تعداد مقالات: 4

1 رابطه بین خودکارآمدی دختران کاراته کار با سطح عملکرد ورزشی آنها
رویا عباس زاده*
مشاهده مقاله

2 تاثیر کاهش حاد وزن و هیدراسیون متعاقب آن بر عملکرد قدرتی، استقامتی و توان هوازی کشتی‌گیران
محمدرضا رحمتی*؛ مرتضی یاری
مشاهده مقاله

3 تأثیر کیفیت دوست ورزشی بر انگیزه درونی و عملکرد ورزشی نوجوانان فوتبالیست
سید رضا حسینی نیا؛ ناهید داروغه عارفی*
مشاهده مقاله

4 رابطه بین عملکرد ورزشی با خود ادراکی بدنی و عملکرد تحصیلی دانشجویان درالمپیاد ورزشی دانشگاه فرهنگیان
بهزاد مهدیان*؛ مجتبی محمودی
مشاهده مقاله